OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH - Zázrivá

Výstavy

      Naša prva výstava    

 

ZO SZCH Zázrivá.
   Táto len vlani vzniknutá ZO SZCH si na svojej výročnej členskej schôdzi vytýčila niekoľko úloh. Mimo iné aj usporiadanie výstavy zvierat. V súčasnosti je najlepšie tieto výstavy konať v rámci jarmokov a rôznych osláv obce či mesta, kde je predpoklad vysokej návštevnosti. Nie inak tomu bolo aj v obci Zázrivá,okres Dolný Kubín. V dňoch 21-22.júla 2012 sa konali oslavy pod názvom Zázrivské dni. Sú hojne navštevované, pretože počas nich vystupuje veľa umeleckých súborov a majstrov remesiel. A tak našu výstavu uvítal i starosta obce, zahrnul ju do programu osláv  a stal sa predsedom čestného predsedníctva.
  Výstava bola umiestnená na nádvorí miestnej školy, prakticky takmer v centre diania, čo bolo poznať na vysokej návštevnosti. Vystavovali sme králiky, ktorých bola päťdesiatka. Posúdil ich Jaroslav Stoklasa a udelil ceny. Najlepšieho samca výstavy  kalifornského čierneho a samicu výstavy rovnakého plemena vystavil Milan Hrdlička a získal na obe pohlavia poháre. Najlepšie kolekciu kalifornských čiernych vystavil MCH Lukáš Pazdera. Víťaza výstavy na ohniváka čierneho mal Ing.Ján Hanko, ktorý získal pohár starostu obce JUDr.Matúša Mnícha. Ďalej boli udelené čestné ceny a to Matejovi Kazárovi na belgického obra albina bieleho, MCH Mariánovi Hanuliakovi na kalifornského čierneho, Ivanovi Lacovi na viedenského modrého, Jánovi Holubčíkovi na kunieho veľkého modrého a Miroslavovi Drengubiakovi na nemeckého obrovitého strakoša.
  Holubov bolo podstatne menej, len šestnásť i keď  pestrosť farebných a kresbových rázov bola rozmanitejšia, domnievam sa, pre návštevníkov zaujímavejšia. Zvláštnu pozornosť pútali čínske letúny, pre svoju exotickú kresbu. Holuby posúdil Milan Lenárth. Pavol Mäsiar získal čestnú cenu na slovenského hrvoliaka, Jozef Hrabal na košického vysokoletúna a MCH Július Pšenák na holuba rysa. Ostatné ceny sa vzhľadom k menšiemu počtu holubov neudeľovali.
  Hydina a husi boli v desiatke voliér od zdrobnených až po veľké plemená. Táto expozícia bola propagačná, bez posúdenia. Deti priťahovali najmä drobnučké sebritky. Chlapi zasa krútili hlavom nad perím hodvábničiek a ženy nad krásou zlatých bažantov.  Podarilo sa nám v zakrytom priestore umiestiť expozíciu drobných exotov, najmä zásluhou hosťujúcich chovateľov Ing. Františka Kurillu a Miroslava Záňa. Vystavili andulky, kanáriky, rozely, hrdličky a oba si odniesli poháre za aktivitu.
  Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien prebehlo v nedeľu, pred ukončením programu zázrivských dní. Predseda organizácie Ing.Ján Hanko vyslovil spokojnosť, veď na príprave a priebehu prvej výstavy sa podieľali všetci členovia. A to bolo jeho cieľom pri zakladaní organizácie, do ktorej prešlo aj niekoľko chovateľov bývalej ZO Dolný Kubín, ktorá skončila činnosť pre malý počet členov.                                                         Jozef Hrabal.
 

                                                       Druha výstava Zoszch-Zázrivá

Výstava v oravskej obci Zázrivá.

 Aj v druhom roku pôsobenia  mala ZO SZCH Zázrivá v okrese Dolný Kubín v pláne činnosti usporiadanie  výstavy zvierat. Uskutočnila sa v dňoch 20-21.júla 2013, tak ako vlani na nádvorí miestnej školy v centre obce. Nakoľko zapadala do programu v rámci osláv obce a neďaleko prebiehal kultúrny program, nebolo potrebné hľadať iný priestor. Väčšina návštevníkov aj výstavu prezrela. Hoci  ju zastrešovala vyše opísaná ZO SZCH, na pestrosti sa podieľali aj iní členovia chovateľských organizácií. Hoci každá žije vlastnou činnosťou, pri takýchto akciách sa neseparujeme a vzájomne si pomáhame. 

   Výstavu otvoril v sobotu dopoludnia predseda organizácie Ing.Ján Hanko. Pochválil členov pri príprave výstavy, ale dôraznejšie bude trvať na uzávierke prihlášok, lebo to prináša chyby vo finálnom zostavovaní katalógu.

  Na výstave bolo 68 králikov 14 plemien. Posudzoval Ivan Líška. Absolútny víťaz výstavy bol NoSč Miroslava Grengubiaka. Víťaz výstavy v kategórii 1,0 bol Kalč Ing. Milana Hrdličku, v kategórii 0,1 Kalč Lukáša Pazderu. Ďalej získali čestné ceny Matej Kazár na BOdiv, MCH Matúš Švichký na Vm, Igor Tomčík na ČS, Ivan Laco na LL/Liptovský lysko/, Ing.Jozef Mihalko Dal.rex, Ing.Milan Hrdlička na Kalhav, Marián Hanuliak na Nos, Ján Habánik na Kalč, Ing.Ján Hanko na Vss, Laurinc Salva na Vss.

   Holubov bolo 20 ale až 15tich plemien. Posudzoval Milan Lenárth. Cieľom bolo ukázať verejnosti rozmanitosť plemien a farebných rázov. A to sa podarilo. Návštevníci videli holuby od obrovitých cez hrvoliaky, farbisté  až po drobné letúny. Posudzovateľ udelil ČC na slovenského hrvoliaka chovateľa Pavla Mäsiara, na anglického zakrslého hrvoliaka  Ing.Františka Kurilu a nikolajevského štítnika i košického vysokoletúna Jozefa Hrabala.

  Hydina bola v 6 voliérach, v jednej väčšej s kúpeľom boli okrasné kačičky. Na vyvýšenom násype dominoval vo voliéra statný moriak. Táto expozícia sa neposudzovala, ako bolo v propozíciách schválené.

Rovnako ako exoty, ktoré boli rozmiestnené majiteľmi po celom výstavisku. Drobotina ako papagáje vlnkované, či kanáriky sa páčili najmä deťom. Ženy zasa obdivovali krásu peria papagájov spevavých, agapornisov, roziel, mníchov. Expozíciu dodali Tibor Halamček a Blažej Trnovec , oba získali ďakovné poháre.  Na spestrenie výstavy dodal jeden miestny mladý chovateľ celý vrh vietnamských prasiatok.

   Slávnostného vyhodnotenia v nedeľu podvečer sa zúčastnil starosta obce JUDr.Matej Mních. V príhovore povedal: „Veľmi si vážim, že chovatelia obohatili výstavou slávnostný program osláv obce. Ďakujem hlavne v mene detí obce, lebo dnes už žiaľ nevidno v každom dome zvieratá, ako to bolo za našich detských liet. Teší ma, že popri Vás starších je tu viacero mladých tvárí, ktorí na výstave pracovali a vystavujú. Sám som veľkým priaznivcom chovu zvierat. Rád som na vašej výstave ukázal svoje ovečky a kozičky. Pokiaľ budem starostom, vždy takúto akciu podporím. Všetkým Vám ďakujem a ako posudzovatelia určili, odovzdávam pohár za najlepšie hodnotené zviera.“ Ďalšie poháre už odovzdali funkcionári ZO SZCH prítomným chovateľom. V závere predseda organizácie Ing.Ján Hanko poďakoval všetkým za prácu, ktorá pre členov odovzdaním pohárov nekončí, ale až odvezením a uskladnením výstavného fundusu. Ale po vydarenej výstave je to už radostná práca.

 

                                                                                                           Jozef Hrabal.

                                                     

 

              Tretia Výstava ZOSZCH- Zázrivá Katalóg

 

 

 III.

 VÝSTAVA ZVIERAT

 

  19.-20.júla 2014

 

 

 

  

     Posudzovanie zvierat

 

     Delegovaní posudzovatelia ÚV SZCH

     Rudolf Stehel – Králiky

     Lenárd – Holuby

 

     Veterinárny dozor:

 

     MVDr. Baranovič

 

     Predaj zvierat:

 

 –  predaj zvierat iba prostredníctvom usporiadateľov

 –  predaj podľa uvedenej ceny ( 10 % k cene sa

          pripočítava v prospech výstavy )

 –  pri kúpe, predaji a odnášaní zvierat dodržujte

          všetky pokyny usporiadateľov

 

 

      UPOZORNENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV!

 

      Nie je dovolené :

   –  otvárať klietky

   –  vyberať, kŕmiť a plašiť zvieratá

      Akékoľvek informácie Vám ochotne poskytnú členovia

      výstavného výboru.

 

 

Čestné predsedníctvo výstavy                                                                                             

 

  JUDr. Matej Mních  -  starosta obce  Zázrivá                                                     

  Ing.Milan Hrdlička

 

 

Výstavný výbor

 

   Ing. Ján Hanko                 -   riaditeľ výstavy

          Pavel Mäsiar             -   zástupca riaditeľa

          Matej Kazár              -   pokladník

          Marián Hanuliak       -   hospodár

Garanti

 

  Lukáš Pazdera,  Marek Hajdúch

 

 

Skratky použité v  katalógu

 

  1.0                    -     samec

  0.1                    -     samica

   K              -     kolekcia

   J                -     jednotlivec

   D              -     predaj dohodou

  MCH         -     mladý chovateľ

   VV            -      víťaz výstavy

   ČC             -      čestná cena

   VK            -      víťazná kolekcia  

 

                   

 

 

 

                                             EXPOZÍCIA  KRÁLIKOV          

Č.K.           POHL.            K/J              BODY                 CENA                     CHOVATEĽ         

     Belgický obor  divoký                                                                                                                       

1.                   1,0                   K               (94,5)                                                   Kováč J.

2.                   0,1                   K               (94,0)

3.                   0,1                   J                  95,0     Čc                                           Kazár M.

     Belgický obor  železitý                                                                                                                      

4.                    1,0                   K              (94,0)                                                   Kovač J.

5.                    1,0                   K              (95,0)    Čc

6.                    1,0                   J               (94,0)                    45€

     Belgický obor  Albín                                                                                                                       

7.                   0,1                    J                95,0                                                     Kazár M.                             

     Nemecký obrovitý strakoš                                                                                                                                                          

8.                    0,1                   J                95,0      Čc            27 €                        Hanuliak M.

9.                    1,0                   J                93,0                      37€                         Tomčík I.

10.                  1,0                   J                93,5

     Francúzsky baran divoko sfarbený                                                                                              

11.                  1,0                  J                (94,0)                                                    Hajdúch M.

12.                  0,1                  J                (95,0)

13.                  1.0                  J                (95.5)     Čc          Dohoda                   Marton J.

14.                  0.1                  J                (94,0)                   Dohoda    

     Francúzsky baran modrý                                                                                                                     

15.                  1.0                  J                                                                              Tekeljak P.    N

16.                  0.1                  J                                                                                                    N

      Burgunský                           

17.                 0,1                   J                  94,5                                                     Vraniak M.

      Veľký svetlý strieborný                              

18.                 0,1                   J                                                                               Salva L.       N                                                                  

19.                 0,1                   J                                                                                                N

20.                 1,0                   J                  94,5                                                      Ing.Hanko J.  

21.                 0,1                   J                 (95,0)

22.                 1,0                   K                (93,5)                                                    Salva L.

23.                 1,0                   K                (93,0)

24.                 0,1                   K                (94,0)  

25.                 0,1                   K                (94,5)                                                                  

      Novozélandský  biely                                          

26.                 1,0                   J                  93,5                                                      Hanuliak M.

27.                 0,1                   J                  92,0   

28.                 0,1                   J                  93,0

29.                 1,0                   J                  95,0   Čc                                              Ing.Hanko J.

30.                 0,1                   J                  94,0

31.                 1,0                   J                 (93,5)                     22€                         Habánik J.

32.                 0,1                   J                 (94,0)                     22€

 

 

 

 

 Č.K.           POHL.            K/J              BODY                 CENA                     CHOVATEĽ                         

      Kalifornský  čierny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

33.                 0,1                  J                       94.5                                                 Ing.Hrdlička M.

34.                 0,1                  J                                                                                                         N

35.                 1,0                   J                      94,5                                                 Ing.Hanko J.

36.                 0,1                   J                     

37.                 1,0                   K                    (94,5)                                               Pazdera L.    MCH                                                            

38.                 1,0                   K                    (94,0)                                                   

39.                 0,1                   K                    (94,0)    Čc                                                 

40.                 0,1                   K                (93,5)                                                                                  

41.                 1,0                   J                     (94,5)    Čc                                       Vraniak M.

42.                 0,1                   J                     (93,5)

43.                 1,0                   J                       94,0           Dohoda                        Vraniak L.

44.                 1,0                  K                     (94,0)            22€                              Mihalko J.

45.                 1,0                  K                     (94,5)            22€

46.                 0,1                  K                      94,0              22€                                                      

47.                 0,1                  K                      94,5              22€                                                        

48.                 1,0                  J                      (94,5)            22€                              Habánik J.

49.                 1,0                  J                                                                                                         N

      Kalifornský  havanovitý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              50.                  1,0                  J                      95,0     Čc                                       Ing.Hrdlička M.

51.                  0,1                  J                                                                                                         N

52.                  1,0                  J                                                                              Laco I.                N

53.                  1,0                  J                                                                                                         N

      Viedenský modrý                                                          

54.                  0,1                  J                     (94,0)             22€                           Švichký M.     MCH

55.                  0,1                  J                     (94,5)             22€

56.                  1.0                  J                     (94,5)                                              Laco I.

57.                  1.0                  J                     (95,0)    Čc                                                                                                                                           

       Český strakoš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

58.                  1,0                  J                     (94,0)                                             Tomčík I.                

59.                  1,0                  J                      93,0

         Dalmatinský strakoš - Rex

60.                  0,1                  K                   (94,0)               22€                           Mihalko J.

61.                  0,1                  K                   (94,5)   Čc       22€                                                              

62.                  0,1                  K                   (94,0)               22€                                                              

63.                  0,1                  K                   (94,5)               22€                                 

         Ohnivák čierny                                                            

64.                  0,1                  J                      95,5   Vv                                        Ing.Hanko J.                       

65.                  1,0                  J                      94,5                                                       

66.                  1,0                  J                      95,0                                                Ing.Hrdlička M.         

67.                  0,1                  J                      95,0

         Zdrobnelý strieborný                                                                                      

68.                  1,0                  J                     (94,0)   Čc                                       Salva L.

69.                  0,1                  J                     (94,0)                                                    

 

 

                                                   EXPOZÍCIA  HOLUBOV

Č.K.           POHL.                      BODY                                CENA                     CHOVATEĽ         

      Nikolajevský letúň červený                                                                        

1.                                                                                                                              Hrabal J.

2.                                                      94,0                                                                                        

3.

      Sírsky dewlap

4.                                                                                                                             Hrabal J.

      Altenburský  bublák modrý jarabý

5.                                                     94,0                                                                 Hrabal J.

6.                                                     95,0                                                                  

      Bratislavský  vysokoletún červenoplavý                                                    

7.                                                 95,0                                                                  Hrabal J.

8.                                                     94,0

      Tipler modrý pásavý

9.                                                     94.0                                                                 Hrabal J.

      Viedenský letún modrý jarabý

10.                                                   94,0                                                                 Hrabal J.

      Slovenský vysokoletún modrý pásavý

11.                                                   94,0                                                                 Hrabal J.

12.                                                   95,0

      Košický vysokoletún čierny

13.                                                  94,0                                                                  Hrabal J.

      Košický vysokoletún modrý bezpásavý (novošlachtený)

14.                                                                                                                           Hrabal J.

      Turecký tlieskač čierny

15.                                                                                                                           Hrabal J

      Bakinský tlieskač biely

16.                                                  93,0                                                                  Hrabal J.

      Nikolajevský letúň červený bielohlavok                                                   

17.                                                  94,0                                          5€                    Pšenak J.

      Nikolajevský letúň biely červenohrivový                                                  

18.                                                  95,0                                          5€                    Pšenak J

      Slovenský hrvoliak strieborný                                                                  

19.                                                  94,0                                                                  Kurilla

      Anglickýhrvoliak malý     

20.                                                  92,0                                                                  Kurilla

21                                                   92,0

      Slovenský hrvoliak červený                                                                      

22.                                                  94,0                                                                  Mäsiar P.

      Slovenský hrvoliak čierny                                                                         

23.                                                  93,0                                                                  Mäsiar P.

      Budapeštiansky obor plavý                                                                      

24.                                                                                                                           Mäsiar P.

25.                    

 

                                                  EXPOZÍCIA  HOLUBOV

Č.K.           POHL.                      BODY                                CENA                     CHOVATEĽ     

      Slovenský hrvoliak            

26.                                                 91,0                                                                     Kurilla

27.                                                 94,0

      Pomoranský hrvoliak       

28.                                                                                                                             Kurilla

      Pávik  červený                   

29.                                                                                                                             Kurilla

30.                                                  92,0

      Pomoranský hrvoliak        

31.                                                                                                                           Kazár M.

      Pávyk Indický                    

32.                                                                                                                           Kazár M.

 

 

 

                                                   EXPOZÍCIA  EXOTY

Č.K.           POHL.                                                               CENA                     CHOVATEĽ         

      Penanta modrá                                                                                           

1.                  1.1                                                                                                       Trnovec B.

      Alexander fúzatý                                                                                        

2.                  1.0                                                                                                       Trnovec B.

      Agapornis        

3.                  1.0                                                                                                       Trnovec B.

      Mních šedý        

4.                  1.1                                                                                                       Trnovec B.

      Korela   

5.                  1.1                                                                                                        Trnovec B.

      Hrdlička            

6.                  4                                                                                                           Ing. Kurila.

      Pestunka hnedá                

7.                  0.1                                                                                                        Ing. Kurila.   

      Pestunka čierna                  

8.                  0.1                                                                                                        Ing. Kurila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  EXPOZÍCIA  HYDINY

Č.K.           POHL.                                                               CENA                     CHOVATEĽ         

      Viandotka Strieborná                                                                                

1.                  1.2                                                                                                        Haľamček  

      Sasexka                              

2.                  1.2                                                                                                        Kazár M.                                                                                                                                                

      Zdrobnená Velsumka                                                                                

3.                  2.1                                                                                                        Laco I.

      Brahmanka jarabičia                                                                                 

4.                  1.2                                                                                                        Kazár M.

      Brahmanka biela kolumbia                                                                      

5.                  1.2                                                                                                        Kazar M.

      Zdrobnela velsumka         

6.                  1.1                                                                                                        Laco I.

      Kalimero          

7.                  1.2                                                                                                        Ing.Hrdlička M.

 

 

 

                                                             Prehlad udelenych cien za Králiky

p.č

Kategória

Č.kliet

Pohlavie

Body

Chovateľ

1.    Víťaz výstavy                                       64                  1.0          95.5         Ing. Hanko Ján

2.    Víťaz výstavy   Kal . hav                     50                  1.0          95.0         Ing. Hrdlička Milan

3.   Výťaz výstavy Kalč.                              39                  0.1          94.0         Pazdera Lukáš

4.    Čestná cena                                          8                    0.1          95.0         Hanuliak Marián

5.    Čestná cena                                         41                  1.0          94.5         Vraniak Martin

6.     Čestná cena                                         5                    1.0          95.0         Kováč Ján

7.     Čestná cena                                         3                    0.1          95.0         Kazár Matej

8.     Čestná cena                                         29                  1,0          95,0         Ing. Hanko Ján

9.    Čestná cena                                         41                  1,0          94,5          Pazdera Lukáš

10. Čestná cena                                         57                   1,0          95,0         Laco Ivan

11. Čestná cena                                         61                   0,1          94,5         Mihalko Jozef

12. Čestná cena                                         68                   1,0          94,0         Salva Laurinec

13. Čestná cena                                         12                   0,1          95,0         Hajdúch Marek

 

                                                 Prehlad udelenych cien za Holuby

p.č

Kategória

Č.kliet

Plemeno

Body

Chovateľ

1     Čestná cena                                       7.              Bratislavský vysokoletún      95,0       Hrabal Jozef

2.     Čestná cena                                       22.            Slovenský hrvoliak              94,0      Mäsiar Pavol

3.     Čestná cena                                      27              Slovenský hrvoliak                94,0       Kurilla František        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menný  zoznam vystavovateľov

Meno a priezvisko

Adresa

Tel.č.

 

Vystavovateľia  králikov

Ing.Hanko Ján                             02705   Havrania 39   Zazrivá                           0918 971 357      

Ing.Hrdlička Milan                     02601  Dukelských hrdinov 2041 Dolný Kubín     0907 086 310                                                 

Hanuliak Marián                        01306  Biely potok  710 Terchová                         0904 257 590                                                                      

Habánik Ján                                02601  Medzihradská 26 Dolný Kubín            0903 500 870

Kováč Ján                                    01304  Dolná tížina Stráža 103                       0910 316 823

Laco Ivan                                     03495 Likavka 477                                          0903 493 291               

Tomčík Igor                                 03495 Likavka 477                                       0918 643 607                       

Salva Laurinc                              03482 Lúčky 77                                               0907 427 000

Pazdera Lukáš    MCH               02705 Havrania 88 Zazrivá                          0915 468 255                                               

Vraniak Martin                           02705 Havrania 94 Zazrivá                          0903 609 720

Vraniak Lubomir                        02601 Pokriváč                                        0903 906 495

Marton Jozef                                Lisková 611                                             0905 681 243

Tekeljak Peter                              Ružomberok                                          0908 947 726

Kazár Matej                                 02705 Zázrivá                                        0907 690 465

Švichký Matúš   MCH                 03495 Školská 477 Likavka 

Hajdúch Marek                               Chlebnice                                   0918928954

Vystavovatelia holubov

Pšenák Július                              02601    Bziny-Lazy 2103/28                           0902 477 374

Hrabal Jozef                               02601  Alej slobody 26 Dolný Kubín                    0908 409 932

Haľamček

Mäsiar Pavol                              02705 Petrová 30 Zazrivá                       0903 417 294

 Ing. Kurila.  

Kazár Matej                                 02705 Zázrivá                                      0907 690 465

                                                                      

Vystavovatelia exotov

Ing. Kurilla.                                                                         

Trnovec Blažej                           02705 Dolina 51 Zazrivá                                                       0915 816 824                       

Vystavovateľia hydiny

Haľamček

Laco Ivan                                     03495 Likavka 477                                                               0903 493 291

Kazár Matej                            02705  Zázrivá                                                                      0907 690 465        

 

 

III. výstava zvierat ZO SZCH Zázrivá.

V oblasti dolnej  Oravy  tretíkrát  od svojho vzniku usporiadala ZO SZCH Zázrivá miestnu výstavu zvierat. Opäť v osvedčenom termíne Zázrivských dní 19-20.7.2014, ktoré sú hojne navštevované pre bohatý kultúrny program. A práve prehliadky zvierat sú pre mnohých spestrením v prestávkach vystupujúcich súborov. Toho roku im členovia ZO SZCH pripravili k zhliadnutiu viac králikov aj holubov, čo bolo možné po odkúpení starších klietok od finančne silnejších ZO. Výrazne nás podporil aj starosta obce JUDr. Matúš Mních hlavne tým, že nám vyčlenil trvalý priestor na skladovanie klietok neďaleko výstaviska. Takže ich stačilo poprenášať, zostaviť podľa nahlásených zvierat a výstava mohla v areáli miestnej školy začať.

Vďaka viacerým klietkam sme videli králiky chovateľov od Terchovej, cez dolnú Oravu až po Liptov. Posudzoval ich Rudolf Stehel. Na 69 vystavených králikov 16 plemien pridelil víťaznú cenu venovanú starostom obce na samca ohniváka Ing.Jána Hanka. Náprotivnú víťaznú cenu dostala samička  kalifornská havanovitá Ing.Milana Hrdličku. Množstvo čestných cien pridelil takto. Kalifornský čierny 0,1 Lukáša Pazderu, NoS 0,1 Mariána Hanuliaka, Kalifornsky čierny 1,0 Martina Vraniaka, Belgický obor železitý 1,0 Jána Kováča, Belgický obor divosfarbený 0,1 Mateja Kazára, Novozélandský biely 1,0 Ing.Jána Hanka, Viedenský modrý 1,0  Ivana Laca, Dalmatinský strakoš-Rex 0,1 Ing.Jozefa Mihalka, zdrobnený strieborný  1,0 Laurinca Salvu, Francúzky baran divosfarbený 0,1 Mareka Hajdúcha. Vystavené králiky si pozrel aj znalec králikárskych plemien a zástupca  našich králikárov v EE Ing.Miloš Supuka, mnohých potešil svojou prítomnosťou.

Pri holuboch bolo cieľom predstaviť čo najviac farebných a kresbových rázov v rámci plemena. Prevažnú časť z 32 vystavených holubov tvorili letúny. Škoda, že nebola dodaná plejáda štruktúrových plemien, pôvodne prihlásených. Menšie zastúpenie mali  hrvoliaky. Holuby posudzoval  Milan Lenárth a pridelil čestné ceny na Slovenského hrvoliaka červeného, chov Pavol Mäsiar, Slovenského hrvoliaka červenošupkatého,chov Ing.František Kurila, bratislavského vysokoletúna červenoplavého z chovu Jozefa Hrabala. Prvýkrát sa verejnosti predstavil košický vysokoletún modrý bezpásavý, označený posudzovateľom ako nádejná novinka.

Expozícia hydina aj tento rok nebola posudzovaná i keď boli vystavené čistokrvné zvieratá vo voliérach rozmiestnených po areáli. Je v malom množstve a má ukázať na rozmanitosť operenia. Laici sa zaujímali o názov kalimero, hydinu z chovu Ing.Milana Hrdličku. Najviac boli obdivované „chlpaté guličky“ z názvom hodvábničky,  ktoré dodal Miroslav Záň, čo mu prinieslo pohárovú cenu. Z  exotov sa objavili bežne chované druhy, spestrením boli rozmanito sfarbené hrdličky. Deti zaujali farebné morčatá, mnohé sa premiestnili do domácností.

Hoci takmer celý mesiac júl bol daždivý, náš výstavný víkend sa vydaril počasím aj návštevnosťou. V nedeľu popoludní bolo slávnostné vyhodnotenie za prítomnosti starostu obce. Ten v ďakovnej reči povedal, že dokiaľ bude starostom obce, naše aktivity vždy podporí. Vidí mnoho mladých tvárí a je lepšie, ak sa venujú zvieratám, ako celé dni vysedávajú pred počítačom. Veď starostlivosť o zvieratá učí povinnosti a rozvíja cit. Sám je chovateľom a vie, že najväčšia radosť je v odchovaní zdravých a pekných zvierat. To všetkým v závere zaželal. Potom predseda organizácie Ing. Ján Hanko poďakoval hosťom za účasť. Kmeňovým členom rozdal organizačné pokyny na odstránenie výstavného fundusu s želaním organizovať výstavu aj nasledujúci rok.

                                                                                                                         Jozef Hrabal.

 

                                                  IV. Výstava

Výstava zvierat v Zázrivej 2016.

V Oravskom regióne sa koná niekoľko výstav zvierat. Iba jedna z nich je v dolnooravskej oblasti. V dňoch 23- 24 júla 2016 usporiadala ZO SZCH Zázrivá svoju piatu  výstavu v rámci programu Dní obce Zázrivá. Tentoraz nás nesužovali neprimerane vysoké teploty, ako vlani, ale skôr riziko dažďa, lebo výstava je vonka, v areáli materskej školy. Pre množstvo iného programu je to veľmi dobré riešenie výstavy,  avšak problém je vybrať v chovnej sezóne kvalitné zvieratá. Ako po iné roky aj teraz nám pomohli chovatelia z hornooravských obcí, prizvali sme aj chovateľov Liptova a Žiliny. Najsilnejšia je u nás odbornosť králikov. Tých bolo vystavených 93 kusov, posúdil ich český posudzovateľ Pavol Grígel a hornooravský posudzovateľ Jaroslav Stoklasa. V najväčšej kategórii bolo najviac vystavených veľkých svetlých strieborných a celkove veľké plemená tvorili 50 % vystavených jedincov. Najmenej bolo malých a zdrobnených králikov. Víťaz výstavy bol 96b Deilenaar P.Košarišťana. Pohár predsedu ZO SZCH za Hermelína modrookého získal J. Stoklasa.  Dvanácť čestných cien bolo udelených takto: Ohnivák-Ing.J.Hanko,Francúzky baran div.-M.Hajdúch,Belgický obor-J.Kováč,Veľký svetlý strieborný J.Tatarčiak,Novozélandský biely V.Janoška, Bielopesíkatý čierny M.Hajdúch,Činčila veľká-M.Úradník, Nitriansky-I.Tatarčiak,Český strakoš-I.Tomčík,Novozélandsky biely-M.Hanuliak,Belgický obor žel.-D.Kováčová, velký svetlý strieborný J.Labuda.

   Holubov posúdil Milan Lenárt. Bolo ich prihlásených 48 ale v skutočnosti dodaných až 68. Niektorí chovatelia doniesli viac a tak boli niektoré drobné letúny v klietkach po dvoch, čo však posudzovateľa nezaskočilo. Po posúdení boli dodané ďalšie klietky a holuby rozdelené, čo je pre návštevníkov skúmajúcich oceňovacie lístky prehľadnejšie. Letúny tvorili dve tretiny vystavených holubov. Zásluhou mladého chovateľa  P.Úradníka bolo možné vidieť skutočne prvotriednu kolekciou jarabých košických vysokoletúnov. Na jedného z nich získal aj víťaza výstavy. Na rovnako kvalitného altenburského bubláka modrého bezpásavého získal 6 ročný T.Nemček čestnú cenu. Ďalšie boli udelené na pávika bieleho čiernochvostého M.Úradníkovi, slovenského hrvoliaka červeného V.Večerekovi a viedenského letúna bocianika Ing. F.Kurillovi. Ukázalo sa, že tolerancia obrúčky o číslo vyššie je zradná. Posudzovateľ piatim holubom stiahol obrúčky a preto ich neklasifikoval. Zo zaujímavostí možno spomenúť novo šľachtenie modrého bezpásavého rázu košického vysokoletúna, posudzovateľom označené za nádejné. Zvláštnym  štekavým zvukom sa ozýval bublák, ktorému v Turecku hovoria kumru.

Expozícia hydiny je našou slabou stránkou. Je chovaná, žiaľ u mnohých chovateľov nespĺňa podmienky vystavovania.  Ta odpovedajúca sa pomestila do siedmich voliér. Návštevníci mohli vidieť 3 rázy wyangotek, minorky, dvojice hus šedohlavých ,hrdzavých, cisárskych a kajugy čierne.

Expozíciu exotov nám tradične zabezpečuje člen ZO Blažej Trnovec. Tentoraz predstavil vo voliére penanty modré a červené, papagáje červenokrídle, agapornise, mníchy šedé a korely. Zostavu väčšej voliéry pripraví doma a celú prenesie na výstavu.

Na výstavu nám prispeli aj sponzori-stavebniny Hanko, Hotel Havrania.sk, Ondrej Borončo-agroturistika na Orave, JUDr.Matej Mních-starosta obce, oblastný výbor SZCH Orava za čo všetkým ďakujeme.

 

                                                                                                                                        Jozef Hrabal.